:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    
X
I N F O R M A C J E


UWAGA
Od dnia 1 stycznia 2015r.zmienia się siedziba
Działu Rehabilitacji Społecznej
szczegóły: kliknij tutaj

Komunikat PFRON
z dnia 12.06.14r.
w sprawie
zmiany terminu przyjmowania wniosków w ramach I pilotażowego programu
"Aktywny samorząd"
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja
dla osób, które utraciły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego
z dniem  01.07.2013r.
szczegóły: kliknij tutaj
Informacja 
dla osób niepełnosprawnych
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 
można pobierać druki wniosków o dofinansowanie 
ze środków PFRON 
w ramach pilotażowego programu 
"Aktywny samorząd" 
szczegóły: kliknij tutaj

Tekst alternatywny 

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZAPRASZA CHĘTNYCH DO PRACY W CHARAKTERZE
 
WOLONTARIUSZY!
  
Szczegóły: Kliknij tutaj

artykuł wyświetlony 24351 razy Strona do wydruku
aktualizacja:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Dyrektormgr Aleksandra Ciaciura
Z-ca
Dyrektora d/s Pomocy Środowiskowej i Usług

mgr Teresa Kuś
Z-ca Dyrektora
d/s Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej

mgr Jan Jordanek
Z-ca Dyrektora
d/s Programów i Rehabilitacji Społecznej

mgr Małgorzata Polak
Główny
Księgowy

mgr Marzena WojtyłaAdres43-300 Bielsko-Biała, ul.Karola Miarki 11
Kontakt
tel. +48 (33) 49-95-600
fax.+48 (33) 49-95-652
e-mail:sekretariat@mops.bielsko.biala.pl


Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza)
- wersja instalacyjna systemu dla interesantów podmiotu, służącego do prezentacji pism w postaci dokumentów elektronicznych i Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Formularze
- lokalizacja formularzy do wnoszenia pism do podmiotu.

Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884

+ Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2004-08-18 12:35 dodanie artykułu
2 2004-08-18 12:48 zmiana treści
3 2004-08-18 12:52 zmiana treści
4 2004-08-18 12:56 zmiana treści
5 2004-08-18 13:03 zmiana treści
6 2004-08-18 13:07 zmiana treści
7 2005-02-28 10:44 zmiana treści
8 2005-09-14 08:02 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
9 2007-02-23 09:56 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
10 2008-09-10 08:40 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
11 2009-06-25 12:32 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
12 2009-07-02 08:35 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok
13 2014-06-02 08:14 zmiana treści Sławomir Szostok Sławomir Szostok