:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    


W spr. udzielania pomocy w formie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 2005-05-16


W spr. opłat za Noclegownię 2004-09-07