:: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
użytkownik :   hasło :    


Strona Archiwalna. Aktualny nabór pracowników pod nowym adresem strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej na: www.mops.bielsko.pl 2018-01-15


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świedczeń Rodzinnych 2017-12-05


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-11-30


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świedczeń 2017-11-16


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-10-27


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2017-10-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNEGO SPECJALISTY 2017-08-18


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-06-19


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-06-08


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-05-25


OGŁOSZENIE - MOPS w Bielsku-Białej ul. Karola Miarki 11 przyjmie do pracy na stanowisko pracownika socjalnego 2017-05-24


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-04-26


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej ul. K. Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-04-26


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na 5 wolnych stanowisk urzędniczych podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2017-03-10


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego 2017-03-06


Zawiadomienie o wyborze realizatorów Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-03-01


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Księgowości 2017-02-10


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 02 stycznia 2017r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w MOPS w Bielsku-Białej 2017-01-18


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-12-29


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-12-29


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-10-25


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Dziale Księgowości 2016-09-29


Dyrektor Miejskiego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Inspektora w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2016-08-30


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-07-28


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Świadczeń 2016-06-30


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Pieczy Zastępczej 2016-06-29


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2016-06-03


Informacja o wyniku naboru na dwa stanowiska urzędnicze referenta/podinspektora w Zespole Informatyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. 2016-06-03


Zawiadomienie o wyborze realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2016-04-07


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. K.Miarki 11 informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy Kierownika w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-03-29


Dyrektor MOPS w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 informuje o wyniku naboru na 13 wolnych stanowisk urzędniczych referenta/podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych 2016-03-23


Protokół dotyczący wyboru partnera w związku z ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2015 r. otwartym naborem partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" 2016-01-19


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej w MOPS w Bielsku-Białej 2015-12-31


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Świadczeń w MOPS w Bielsku-Białej 2015-12-14


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmie do pracy na stanowisko psychologa. 2015-11-04


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej inforomuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Rehabilitacji Społecznej w MOPS w Bielsku-Białej 2015-10-30


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Dziale Świadczeń w MOPS w Bielsku-Białej 2015-10-27


Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej w Bielsku-Białej przyjmie do pracy na stanowisko pracownika socjalnego. 2015-10-16


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: referenta w Zespole Informatyki w MOPS w Bielsku-Białej 2015-10-08


Zawiadomienie o wyborze realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na okres od dnia 18 sierpnia 2015r. do dnia 24 listopada 2015r. 2015-08-18


Informacja o braku wyboru realizatorów do prowadzenia Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na okres od dnia 12 czerwca 2015r. do dnia 18 września 2015r. 2015-06-17


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej 2015-05-27


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 4 lutego 2015r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego MOPS w Bielsku-Białej 2015-03-04


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole Windykacji MOPS Bielsko-Biała 2015-02-27


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Usług Opiekuńczych 2014-11-28


Zawiadomienie o wyborze realizatorów Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na okres od 5 wrzesień 2014 do 19 grudzień 2014r 2014-09-05


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 15.05.2014r. na stanowisko REFERENTA w Dziale Usług Opiekuńczych w MOPS w Bielsku-Białej 2014-05-30


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 18.12.13r. na stanowisko Inspektora w Dziale Czynszów MOPS 2014-01-15


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 19.12.13r. na stanowisko Inspektora w Dziale Czynszów MOPS 2014-01-15


Informacja o wyniku otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu systemowego p.n. "Bielsko-Biała łączy ludzi" ogłoszonego w dniu 23 marca 2013r. 2013-04-16


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Księgowości MOPS w Bielsku-Białej 2013-03-27


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Bielsku-Białej 2013-03-27


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 15.06.2012r. na stanowisko Inspektora w Dziale Czynszów MOPS 2012-07-03


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 03 kwietnia 2012r. na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS 2012-04-19


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 9 lutego 2012r. na stanowisko urzędnicze SEKRETARZA w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 2012-02-22


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2012r. na stanowisko Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS 2012-02-02


Informacja o wyniku otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: "Bielsko-Biała łączy ludzi" w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku 2012-01-26


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 20 grudnia 2011r. na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Dziale Pieczy Zastępczej MOPS 2012-01-12


Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 5 lipca 2007r. na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 2007-08-28