Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Strona Główna

dodane dnia 2018-01-04 14:09 przez Sławomir Szostok, zatwierdzone przez Sławomir SzostokSTRONA ARCHIWALNA
Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejDyrektormgr Aleksandra Ciaciura
Z-ca
Dyrektora d/s Pomocy Środowiskowej i Usług

mgr Teresa Kuś
Z-ca Dyrektora
d/s Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej

mgr Jan Jordanek
Z-ca Dyrektora
d/s Programów i Rehabilitacji Społecznej

mgr Małgorzata Polak
Główny
Księgowy

mgr Marzena WojtyłaAdres43-300 Bielsko-Biała, ul.Karola Miarki 11
Kontakt
tel. +48 (33) 49-95-600
fax.+48 (33) 49-95-652
e-mail:sekretariat@mops.bielsko.biala.pl


Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)
Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka


Regon: 070810575
NIP: 547-16-16-884